ลูกค้าคนไทยเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ของเรา

ลูกค้าคนไทยมาโรงงานทดลองใช้เครื่องสีข้าวรุ่น 6N40Xด้วยตนเอง

ลูกค้าคนไทยเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของเรา

ลูกค้าคุยเรื่องธุรกิจกับเรา

ลูกค้าคุยเรื่องธุรกิจกับเรา

ลูกค้าคนไทยมาโรงงานทดลองใช้เครื่องสีข้าวพร้อมบดละเอียดรุ่น 6N80A-9FC21ด้วยตนเอง

ติดต่อผู้ผลิต

สอบถามฟรี!